Toscane (begeleider van de transformatie)

 

VOOR WIE?

Dit traject is bedoeld voor iedereen die veranderingen of ontwikkelingsprocessen begeleidt in het kader van een organisatie of in een externe rol.  

De opleiding is dus bedoeld voor trainers, consultants, coaches (in wording), managers, leidinggevenden, directieleden, kortom voor personen die zich willen ontwikkelen in coaching op individueel vlak, op vlak van een team, op vlak van een organisatie of bedrijf op basis van het volgende fundament "werken op het meest menselijke, is het meest efficiënt èn duurzaam"

WAT?

  • Een specifieke aanpak die het verschil maakt en werkt  op je capaciteiten via tools gericht op persoonlijke groei.

  • Een plek voor professionalisering, voor opleiding en voor uitwisseling om  je professionele technieken mbt individuele en collectieve coaching te ontwikkelen en te verdiepen

  • Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden in het in beweging zetten van het individu en het collectieve.

  • Je verdiept je capaciteit om een strategische verschuiving in gang te zetten door een èchte menselijke meerwaarde te creëren.

  • Je krijgt toegang tot een professioneel netwerk

  • Je beleeft solidariteit en wederzijdse hulp  door het delen van ervaringen, door het oefenen in coaching tools om afstand te nemen,voor te bereiden, te débriefen, om samen missies te ondernemen, om te werken en vooruit te gaan met de snelheid en diepgang die eigen zijn aan gemeenschappelijke fundamenten en benaderingen.

 

PRAKTISCH?

3 seminaries van 3 dagen over een periode van 9 maanden op een locatie waar je tot rust kan komen.

INHOUD ?

1e : vertrekken vanuit mijn innerlijke waarden

Ongeacht mijn parcours, diploma of ervaringen...Datgene wat echt een verschil maakt in mijn 'coach zijn' of 'manager zijn' is de stevigheid waarmee ik in mezelf sta, in mijn menselijkheid en de kwaliteit van mijn aanwezigheid. 

2e : coachen van de ander

"Ècht helpen begint met bescheidenheid ten opzichte van diegene die je wil helpen en dus begrijpen dat helpen niet ‘meester zijn is’, maar ‘ten dienste staan van.." Soren Kierkegaard

Tools, aanknopingspunten, reflexen aanleren... ja uiteraard ! Maar de essentie zit in de kwaliteit van je oog voor het creëren van meerwaarde bij de personen die je hulp vragen. Diep vanbinnen, in jouw ervaring, wat heeft jou het meest doen vooruitgaan en groeien?

3e: In beweging zetten in de complexiteit

Er is overal complexiteit of we dat nu willen of niet. Die complexiteit willen beheersen is een weidverspreide illusie. Vandaag is de sleutel tot succes het onwikkelen van de vaardigheid van professioneel piloot om in deze complexiteit beweging te brengen.

In deze sessie leren we een volledige methode van 'in beweging brengen' rond de metafoor 'de kracht van de raket'


 

INVESTERING

De zaal-en restauratiekosten worden gelijk verdeeld onder het aantal deelnemers.
Voor de animatiekosten van deze opleiding beslist iedere deelnemer voor zich hoeveel hij/zij wenst bij te dragen tijdens elke sessie. 

EERSTKOMEND seminarie

 

voorjaar tot najaar- 2019

                                                                                         

 

 

©LIVE GROW

nessie@livegrow.net
(0032) 473 95 04 20

Temse

Ondernemingsnummer 0669 808 061

IBAN: BE97 7512 0844 4249