Als je  kind zijn  SUPERPOWERS (talenten)  voluit leert inzetten, dan verhoogt dat zijn weerbaarheid en veerkracht, krijgt het ZELFVERTROUWEN. Dan word​t​ je kin​d zelfsturend en​ ​laat het zich inspireren in plaats van kennis te kopiëren.

Als ​een kind doet waar ​het  goed in ​is, dan vliegt de tijd ook. En als de tijd vliegt, dan ​is je kind honderd procent ​zijn/haar AUTHENTIEKE zelf. Weten wat zijn/haar talenten zijn, is cruciaal in weten wie je kind ècht is en de keuzes die het zal moeten maken in zijn/haar leven. Maar wat zijn eigenlijk de SUPERPOWERS (talenten) van je kind en hoe vind je die?

STAP 1: Weten wat  een SUPERPOWER (talent) is

Rond  talent leven een aantal hardnekkige misverstanden. Heeft iedereen talent ? Ja, iedereen heeft talent . Maar of het talent naar buiten komt, dat is een ander paar mouwen. Een schitterend acteur, een primus op school, een snelle loper, een goeie muzikant. Niet de activiteit is het talent. Wel wat voldoening geeft en wat vanz...

Durf zoveel mogelijk fouten maken, vertrouw in het goede van de mens, volg je grote hart...

Aatje heeft een sprong gemaakt, niet alleen letterlijk, maar ook in haar leven.  Haar kleutertijd is voorbij en de overstap naar de grote school is gezet.

Zij beleeft dus een overgangsmoment, net zoals zovele andere kinderen.  Die overgangsmomenten zijn belangrijk in een mensenleven en worden gevierd door communies of lentefeesten of grootwordenfeesten of... 

Met de overstap naar het eerste leerjaar komen ook de eerste levensvragen. Vragen naar de zin en de bestemming van ons leven: “Wie ben ik, wat ben ik en waar ga ik naartoe?”

Ik hou stil bij hoe ik Aatje kan helpen op haar weg en ook de wensen die ik heb voor haar: 

1ik wens je boven alles LIEFDE
LIEFDE in je  grote hartje voor  iedereen . LIEFDE voor jezelf . LIEFDE van anderen voor jou die je vanbinnen verwarmt.

2. ik wens je ook EIGENHEID
EIGENHEID in al je talenten, EIGENHEID  in jouw unieke weg die je zal gaan, EIGENHEID in j...

Please reload

  Alle artikels

  May 12, 2018

  August 23, 2017

  Please reload

  nessie@livegrow.net
  (0032) 473 95 04 20

  Temse

  Ondernemingsnummer 0669 808 061

  IBAN: BE97 7512 0844 4249